Az EISZ 2024. évi beszerzési terve

Az EISZ Programtanács 2023. június 23-i ülésén elfogadta az EISZ Nemzeti Program 2024-es beszerzési és költségvetési tervét.


Az alábbi táblázat azokat az adatbázisokat tartalmazza, amelyek előfizetésére konzorciumok alakulhatnak a 2. igényfelmérő eredményei alapján, és amelyekre a szolgáltatótól az EISZ érvényes és tárgyalóképes ajánlatot kapott. A kiadói tárgyalások a nyár folyamán is folytatódnak azzal a céllal, hogy tagintézményeink számára minél előnyösebb megállapodásokat kössünk a szolgáltatókkal.
A beszerzési tervet az EISZ Programtanács a 2023. novemberi ülésén felülvizsgálja, szükség esetén módosítja. A közbeszerzési eljárások a végleges beszerzési terv elfogadása után, ősszel indulnak, az egyes konzorciumokhoz még lehet csatlakozni.