EMMI állásfoglalás a felsőoktatási céltámogatásról

Kedves Kollégák!

A 2017. évi adatbázis-előfizetések önrészével kapcsolatos kérdésekről az EISZ Titkárság állásfoglalást kért az EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárságától. Az EMMI 2016. szeptember 15-én megküldött tájékoztatása alapján a 2017. évi adatbázis-előfizetésekre a felsősoktatásnak biztosított támogatás teljes keretösszege 1,4 milliárd forint.

Az egyes intézmények számára biztosított 2017. évi támogatás nem feltétlenül egyezik a 2016. évi támogatással. Az intézményi kategóriabeosztások és az önrészszámítási eljárások változása miatt egyes felsőoktatási intézmények önrésze kisebb vagy nagyobb lehet az előző évihez képest. Az EMMI a biztosított támogatást az új önrészszámítási eljárással kiszámított önrészek arányában osztja szét a felsőoktatási intézmények között.

Amennyiben változott az intézményekre eső összeg, akkor annak megfelelően módosul a felsőoktatási céltámogatás. (Azaz, akik a kategória besorolás alapján nagyobb önrészt fizetnek, azok nagyobb támogatást kapnak. Azok az intézmények, amelyekre alacsonyabb önrész esik, nem kapják meg a különbözetet.) Az EMMI által biztosított céltámogatás valamennyi EISZ-en keresztül megrendelt adatbázis előfizetési díjára elszámolható.

Az EISZ Programtanács által elfogadott önrészszámítási eljárásokról itt lehet tájékozódni.

További kérdéseikkel forduljanak az EISZ Titkársághoz az e-mail címen.