5.2 Súl'ov-Hradná s bralami a zrúcaninou hradu

Ceruza, akvarel, papier, 359 x 536 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Szulov mit den Ruinen; vp.d.: 39. - Verzo: Pohl'ad na Trenčianske Teplic. Škica ceruzou a akvarelom. B.z.
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Szulyow romjai
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/42

Mapa: I

Nad dedinou Súl'ov / Szulyó (dnes Súl'ov-Hradná / Szulyóváralja) na vrtošivých bralách sa ledva dajú rozoznať ruiny niekdajšieho hradu. Vidíme dedinský kostol a kaštiel'. - Akvarelová škica na zadnej strane zobrazuje pohl'ad na Trenčianske Teplice, viď obraz 2.9. - Súl'ovská dolina, pozri:

Ďalší text