Ďalší text

SÚL'OVSKÁ DOLINA je jedným z najmalebnejších údolí Považia, známy prírodný úkaz Horného Uhorska. Obrovské homol'ovité vápencové skaly v údolí pripomínajú skamenelé mesto. Spisovatel' a politik Alojz Mednyánszky (1784-1844) prirovnával skupiny skál l'udským postavám, zvieratám i mestu. Materiál skál tvorí vápenný slien, preto ich čas stále formuje. Najvýznamnejším z vysokých brál Súl'ovskej doliny je Roháč, ktorý dostal názov podl'a svojich troch skalných rohov. Na jedno z brál doliny v polovici 12. storočia postavili Súl'ovský hrad. Na najnižšom bode Súl'ovskej doliny leží obec Súl'ov-Hradná / Szulyóváralja. V obci nájdeme krásny kaštiel' Szulyovszkovcov. V malej dedinke sa nachádza aj katolícky, aj evanjelický kostol. V severnej časti Trenčianskej hradnej župy v druhej polovici 19. storočia toto bol jediný evanjelický kostol. Súl'ov-Hradná malo v polovici 19. storočia 300 obyvatel'ov.

Bibliografia: Fekete Nagy, Krickel, Lovcsányi, Mednyánszky 1844, Mednyánszky 1981, Pázmány, Pechány