13.1 Vöröskolostor a Korona-heggyel

Ceruza, akvarell, papír, 272/278 x 384 mm
J.n.; felirat b.l.: 36; k.l.: rothe Kloster mit d Coronna / rothe Kloster am Dunajetz; j.l.: 26. - Verzó: Nedec vára. Ceruza, vázlat. J.n.
Felirat a hordozó kartonon b.l.: Vörös kolostor Curona heggyel Dunajeczen
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/162

Térkép: II

A művész a Lipnik / Lipník patak hídjáról festette meg a Vöröskolostort / Červený Kláštor. Előttünk a patak zöldes vize, kétoldalt erdők, szemben, a Dunajec túloldalán a Korona-hegy / Trzy Korony fehér sziklái. - A kép hátoldalán a vázlat Nedec várát ábrázolja (vö. 13.8 kép). - Bibliográfia: Vysoké Tatry 1958. - Vöröskolostor, lásd:

Olvasmány