5.12 Budatínsky hrad

Ceruza, akvarel, papier, 168 x 271 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Budatin; vp.d.: 59; verzo vl'.d.: 59
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Budatin
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/45

Mapa: (I)

Budatinský hrad so záhradou už bol opustený a zanedbaný, keď ho Ender namal'oval. - Budatín, pozri:

Ďalší text