5.10 Potok Rajčianka v blízkosti dediny Turie

Ceruza, akvarel, papier, 295 x 466 mm
B.z.; nápis vl'.d.: 27, Porubka
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Porubka
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/50

Mapa: I

V Rajeckej doline sa dívame na juh, v blízkosti dediny Turie / Háromudvar. Obec nazývali v polovici 19. storočia Turó, vtedy mala 950 obyvatel'ov so slovenským materinským jazykom. Dve skaly, medzi ktorými tečie potok, teraz vidíme zbližšia ako na druhom obraze (5.9) od dediny Porúbka / Túrirtovány. - Bibliografia: Fényes Elek, Rajecfürdő, Raysz