5.8 Bytčica, v pozadí zrúcanina Lietavy

Ceruza, akvarel, papier, 280 x 467 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Illove, Liethava, Bitsitz
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Bicsitza
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/48

Mapa: I

Bytčica / Biccsefalu, malá slovenská obec na juh od Žiliny, dnes patrí k Žiline. V polovici 19. storočia mala sotva 500 obyvatel'ov. V dedine bol katolícky farský kostol a niekol'ko šl'achtických domov. Spomedzi nich je hodné spomenúť kaštiel' barónskej rodiny Popperovcov. - Na obraze v dial'ke vidíme ruiny Lietavského hradu, z toho istého smeru ako na dvoch bližších zobrazeniach. V nápise značená dedinka Illove (dnes Lietavská Lúčka) sa nachádza v Rajeckej doline, medzi Bytčicou a Porúbkou / Túrirtovány. - Bibliografia: Fényes Elek, Lovcsányi. - Lietava, pozri:

Ďalší text