5.7 Zrúcanina Lietavy a majer

Ceruza, akvarel, papier, 252 x 376 mm
B.z.; nápis vl'.d.: Liethava; vp.d.: 51; verzo vl'.d.: 51; uprostred dole: Lyethava
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Lietava majorral
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/47

Mapa: I

Zrúcaninu Lietavského hradu a pod ním panský majer teraz sledujeme zbližšia v popoludňajšom osvetlení. - Lietava, pozri:

Ďalší text