5.6 Zrúcanina Lietavského hradu

Ceruza, akvarel, papier, 287 x 462 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Liethava
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Lietava völgyével
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/46

Mapa: I

Zrúcaninu Lietavského hradu Ender namal'oval dvakrát, takmer z toho istého smeru, ale v protichodnom osvetlení. Hradný vrch tu vidíme v raňajšom slnečnom svetle, z trocha väčšej vzdialenosti a zvyššia, a vedl'a neho sa v pozadí ukazujú aj iné vrchy. - Lietava, pozri:

Ďalší text