5.5 Ruiny Hričovského hradu

Ceruza, akvarel, papier, 272 x 376 mm
B.z.; nápis vl'.d.: Podhrad; uprostred dole: Bitse Podragy bey Sulov; vp.d.: Po, 43
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Podhrad romjai Vág bal partján
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/57

Mapa: I

Ruiny Hričovského hradu / Hricsó stoja na štíte ovenčenom skalami na okraji údolia pri obci Hričovské Podhradie / Hricsóváralja, nie príliš vzdialenej od zrúcanín Súl'ovského hradu. Počas panovania král'a Mateja patril k majetkom nitrianskeho biskupstva. V 16. storočí sa Hričovského hradu zmocnila rodina Podmaniczkých z Podmanín, neskôr ho získali Thurzovci. Hrad sa zbúral počas kuruckých vojen. Z čias Františka Thurzu sa spája s hradom legenda, povesť hričovského kamenného frátra, ktorú viacerí spracovali na základe knihy Alojza Mednyánszkeho. - Bibliografia: Fekete Nagy, Kerekes, Lovcsányi, Mednyánszky 1844, Mednyánszky 1981, Novák, Szombathy 1979