5.4 Súl'ovská dolina

Ceruza, akvarel, papier, 220 x 279 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Szulov; vp.d.: Szulov, 41
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Szulyow völgye
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/44

Mapa: I

Zo smeru skál sa pozeráme dolu na dedinu Súl'ov a na Súl'ovskú dolinu, ktorú obklopujú severné výbežky Strážovských vrchov. V pozadí sa ťahá reťaz vrchov Malej Fatry. - Bibliografia: Strážovské vrchy. - Súl'ovská dolina, pozri:

Ďalší text