5.3 Súl'ov-Hradná

Ceruza, akvarel, papier, 357 x 547/540 mm
B.z.; nápis uprostred dole: Szulow; vp.d.: 40
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Szulyow Vágfelé
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/43

Mapa: I

Z trocha väčšej dial'ky vidíme dedinu Súl'ov obklopenú stromami, jej dve veže i kaštiel' a nad dedinou bralá. Za priesmykom, za vrchom sa rozprestiera rovina Váhu. - Súl'ovská dolina, pozri:

Ďalší text