5.1 Súl'ovské skaly

Ceruza, akvarel, papier, 292 x 467 mm
B.z.; nápis vp.d.: 38. - Verzo: Súl'ovské skaly. Škica ceruzou. B.z.
Nápis na podkladovom kartóne vl'.d.: Szulyow
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/41

Mapa: I

Z dediny Súl'ov pomedzi skaly, popri potoku Hradné, vedie cesta k Váhu. Na ceste l'udia, v stráni pasúce sa zvieratá. - Škica ceruzkou na zadnej strane obrazu zobrazuje tento istý výsek krajiny, trocha zbližšia a zvyššia. - Súl'ovská dolina, pozri:

Ďalší text