Rövidítések, jelek

A képek adataiban

J.n. - jelzés nélkül
b.f.: - balra fent
b.l.: - balra lent
k.f.: - középen fent
k.l.: - középen lent
j.f.: - jobbra fent
j.l.: - jobbra lent
MTA - Magyar Tudományos Akadémia
MTAK - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Budapest
MTA Könyvtára, Kézirattár - Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye
I-IV - a térkép száma
X - az áttekintő térkép
(I) - a térkép száma zárójelben, ha a hely a térkép területére esik, de nincs a térképen feltüntetve

A bibliográfiai hivatkozásokban

Lásd a jegyzéket a Bibliográfia menüpont alatt

A térképeken

üres kör - város, falu, vár és rom jele
kitöltött kör - a helyről nincs kép, de a tájékozódás kedvéért feltüntettük

Szótár

A földrajzi nevekben előforduló néhány szlovák és lengyel (PL) szó jelentése

dolina - völgy
hol'a - havasi rét
hrad - vár
hrebeň - hegygerinc
hrot - csúcs
kopec - domb
kotlina - völgykatlan, medence
pleso - tengerszem
pol'ana - erdei tisztás
potok - patak
rieka - folyó
sedlo - nyereg
staw (PL) - hegyi tó
štít - csúcs
veža - torony
vodopád - vízesés
vrch - hegy