Olvasmány

Késmárk leghíresebb építménye A THÖKÖLY-VÁR. 1190-ben épült apácazárdának, 1441-ben a husziták foglalták el, és erődítménnyé építették. Mátyás király űzte ki őket, s a várat Szapolyai Imrének adományozta. A mohácsi vész után a lengyel Lasky Jeromos és családja birtokába került. Tőlük Thököly Sebestyén gazdag marhakereskedő vásárolta meg 1579-ben. Ő és fia, Thököly István a várat reneszánsz várkastéllyá alakították át. Egy barokk kápolnát is építettek Thököly Imre 22 évesen elhunyt anyjának. A várnak hat tornya és két, lakásul szolgáló része volt. A kaputornyon a Thököly család címere látható. Mögötte a Tátra irányában egy négyszögletű toronyban a kincstár helyezkedik el. A vár udvarán megtalálhatók az egykori Szent Erzsébet-templom alapjai. Ez volt a szász telepesek első temploma Késmárkon. Thököly Imre fejedelem bukása után a várkastély berendezését Bécsbe szállították, a várat Ferdinand Rueber kapta királyi adományul. Utódaitól Késmárk városa szerezte meg a várkastélyt, amely a következő évszázadban többször leégett. A 19. században kézművesek telepedtek le a várban; egyik részét kaszárnya és kórház céljaira foglalták le.

Bibliográfia: Banczik, Dénes Ferenc, Késmárk, Marosi, Szepesi, Szombathy 1979, Zombory 1859