Obrazáreň

Vyberte si jeden z cestovných úsekov:

X
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II
II
II
III
III
III
IV
IV
 1. Hlohovec a Beckov
 2. Trenčín a Trenčianske Teplice
 3. Na l'avom brehu Váhu a v Bielych Karpatoch
 4. Od Ilavy do Bytče
 5. Od Súl'ova do Žiliny
 6. Na Považí po Strečno a vo Vrátnej doline
 7. Od ústia Oravy do Liptovského Hrádku
 8. Po rieke Orava dohora
 9. Od údolia Hronu po Bodvu
 10. Údolie Hornádu
 11. Okolie Popradu
 12. Okolie Kežmarku
 13. Prielom Dunajca
 14. Po južnom okraji Vysokých Tatier
 15. Východná časť Vysokých Tatier
 16. Pol'ské Tatry
 17. Od Prešova do údolia Ondavy a Laborca
 18. Po prítokoch Bodrogu do Sárospataku

Prehliadku obrazov a čítanie sprievodných informácií navrhujeme v takom poradí, ako by sme cestovali zobrazenými krajinami. Cestu sme rozdelili na 18 úsekov. Orientácii napomáhajú štyri mapy (I-IV) a prehl'adná mapa (X). Navrhovaná cesta prehliadky obrazárňou: po Považí smerom hore (1.-8. úsek), od údolia Hronu po Bodvu, ďalej na sever cez Spiš k prielomu Dunajca (9.-13. úsek), krajinami Vysokých Tatier (14.-16. úsek), nakoniec od Prešova po prítokoch Bodrogu po Sárospatak (17.-18. úsek).

Žiadaný úsek si môžete zvoliť aj na mapách. Vyberať si z obrazov môžete aj pomocou Vyhl'adávača podl'a iných hl'adísk: podl'a témy obrazu, podl'a osoby spájajúcej sa so zobrazovaným predmetom alebo podl'a slova či textovej časti vyskytujúcich sa v sprievodnom texte obrazu.