11. Okolie Popradu

11.1 Vysoké Tatry z poštovej cesty na svitaní
200 x 894 mm; 1. časť: 200 x 178 mm; 2. časť: 199 x 543 mm; 3. časť: 198 x 171 mm
MTAK, Ms 4409/123
11.2 Vysoké Tatry z Popradskej kotliny
155 x 620 mm
MTAK, Ms 4409/120
11.3 Hlavné námestie v Poprade
296 x 467 mm
MTAK, Ms 4409/118
11.4 Vel'ká a Vysoké Tatry od popradského pivovaru
338 x 550 mm
MTAK, Ms 4409/119
11.5 Vel'ká a Vysoké Tatry od Popradu
191 x 550 mm
MTAK, Ms 4409/122
11.6 Vel'ká a Vysoké Tatry
187 x 549 mm
MTAK, Ms 4409/121
11.7 Vel'ký Slavkov s Vysokými Tatrami
328 x 538 mm
MTAK, Ms 4409/129
11.8 Ulica vo Vel'kom Slavkove
270 x 376 mm
MTAK, Ms 4409/128
11.9 Hlavné námestie v Spišskej Sobote
232 x 307 mm
MTAK, Ms 4409/124