5. Od Súl'ova do Žiliny

5.1 Súl'ovské skaly
292 x 467 mm
MTAK, Ms 4409/41
5.2 Súl'ov-Hradná s bralami a zrúcaninou hradu
359 x 536 mm
MTAK, Ms 4409/42
5.3 Súl'ov-Hradná
357 x 547/540 mm
MTAK, Ms 4409/43
5.4 Súl'ovská dolina
220 x 279 mm
MTAK, Ms 4409/44
5.5 Ruiny Hričovského hradu
272 x 376 mm
MTAK, Ms 4409/57
5.6 Zrúcanina Lietavského hradu
287 x 462 mm
MTAK, Ms 4409/46
5.7 Zrúcanina Lietavy a majer
252 x 376 mm
MTAK, Ms 4409/47
5.8 Bytčica, v pozadí zrúcanina Lietavy
280 x 467 mm
MTAK, Ms 4409/48
5.9 Rajecká dolina pri Porúbke
342 x 546/541 mm
MTAK, Ms 4409/49
5.10 Potok Rajčianka v blízkosti dediny Turie
295 x 466 mm
MTAK, Ms 4409/50
5.11 Pohl'ad na Žilinu
339 x 486/480 mm
MTAK, Ms 4409/69
5.12 Budatínsky hrad
168 x 271 mm
MTAK, Ms 4409/45