Olvasmány

ZÓLYOMLIPCSE VÁRA / Slovenská L'upča az ugyanazon nevű mezőváros felett sziklatetőre épült, háromszög alakú alapra. A szögekben szabálytalan alakú tornyok vannak. A vár királyi kastélynak épült a 13. században. A korona tulajdonából a 15. század közepén került ki, először a husziták kerítették hatalmukba, majd 1470-ben Mátyás király Ernuszt János kincstárnoknak és fiainak adományozta. Ernuszt hűtlensége miatt Mátyás visszavette tőle és fiának, Corvin Jánosnak adományozta. Corvin János halála után a Dóczy családé lett a vár és az uradalom. II. Lajos király özvegye, Mária királyné erőszakkal elvette Zólyomlipcsét a Dóczyaktól. Amikor az özvegy királyné I. Ferdinánddal kötött egyezsége értelmében összes magyarországi javait átengedte a királyi kincstárnak, a Dóczy család perrel kötelezte a kincstárat a vár és a birtok tőlük való megváltására. Széchy György, aki Bethlen Gábor fejedelem híve volt, a 17. század első évtizedeiben zálogjogon birtokolta Zólyomlipcse várát. Mindenképpen meg akarta tartani a murányi uradalmához közeli Zólyomlipcsét, ezért a bécsi udvar párthívéül szegődött, és királyi adományként megkapta a várat. Egyik lánya, Széchy Mária (1610-1679), a "Murányi Vénusz" Wesselényi Ferenc füleki várkapitány, későbbi nádor felesége lett. Házasságuk elején zálogba adták a várat és csak hosszas pereskedés után szerezhették vissza. A Wesselényi-összeesküvés leleplezése után az özvegy Széchy Máriát megfosztották vagyonától. A vár ettől kezdve királyi birtok volt, benne uradalmi tiszttartó lakott. A várnak nagyon mély, a hegy talpánál is mélyebbre ásott kútja volt; a vizet egy taposómalomban rabok juttatták föl a várba. A szabadságharc leverése utáni időkben, az 1850-es évek elején politikai foglyokat tartottak a vár földalatti pincéiben. Zólyomlipcse vára alsó és felső várra osztható. Az alsó vár volt a tulajdonképpeni erődítmény, öt bástyával, a bástyákon ágyúkkal. A felső vár a várúr lakóhelye volt. Széchy Mária - kinek kedvelt tartózkodási helye volt Zólyomlipcse - három teremből álló szép lakosztályt alakíttatott ki magának a felső várban.

Bibliográfia: Divald, Jurkovich 1929, Zólyomlipcse