Olvasmány

Térkép: I

4.8 Vágbeszterce látképe

Ceruza, akvarell, papír, 280 x 467 mm
J.n.; felirat k.l.: Bistritz; j.l.: 36; verzó b.l.: 38
Felirat a hordozó kartonon b.l.: Besztercze
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/38

Vágbesztercét és a Vág folyó S kanyarulatának felső ívét látjuk. Itt északkeletre nézünk: fejlebb a túlparton Vágvár romja, vele szemben a kép jobb szélén a Vel'ký Manín hegy pereme és a Malý Manín csúcsa (812 m). A kettő között húzódik a csodálatos szépségű Maníni sziklaszurdok / Manínska tiešnava (úžina). - Vágbeszterce / Povážská Bystrica mezőváros a Vág bal partján, túlnyomórészt szlovák lakossággal. A Podmaniczkyak korában uradalmi központ volt, Vágbesztercén kívül 26 falu tartozott az uradalomhoz. Gótikus templomát 1409-ben építették, később többször átalakították. A templomban megtalálhatók a Balassa, a Mérey, a Podmaniczky család síremlékei, köztük Podmaniczky Rafael szarkofágjának fedőlapja, rajta a lovag életnagyságú domborművével. Vágbesztercét csinos és rendezett községként írták le a 19. században, amely azonban sokat szenved a Vág árvizeitől. A lakosok között sok volt a mesterember, különösen ügyes fazekasok voltak a helybeliek. Mivel Vágbeszterce a trencséni út mellett fekszik, jelentős kereskedelmi központ volt. Különösen marhavásárai voltak híresek. - Bibliográfia: Divald, Krickel, Lovcsányi, Mednyánszky 1844, Mednyánszky 1981, Strážovské vrchy