Weiteres

Térkép: I

3.10 Vöröskő, falurészlet

Ceruza, akvarell, papír, 174 x 239 mm
J.n.; felirat b.l.: 26; j.l.: 19. - Verzó: Szkalkai romok (?). Ceruza, vázlat. J.n.
Felirat a hordozó kartonon b.l.: Vöröskő
MTA Könyvtára, Kézirattár, Ms 4409/30

Vöröskő / Červený Kameň szlovák falu Lednictől délre. Nagy erdeje van, kevés rétje és sovány földje. Fényes Elek említést tesz egy 300 négyszögöl alapterületű tóról, melyben a "környéken ismeretlen nemű" halak élnek. A község nevét minden bizonnyal az illavai medence júramész szirtjeiről kapta, amelyek igen érdekes, sokszor várromokat idéző alakjukkal tűnnek ki. - A hátoldalon lévő vázlat talán a szkalkai romokat ábrázolja (?), vö. 2.8 kép. - Bibliográfia: Fényes Elek