Poďakovanie


Prezentovaná práca vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva Národného kultúrneho dedičstva Maďarskej republiky v rámci grantu k miléniu.

Priatel'skú pomoc ponúkli Magdolna Dzúr (identifikácia prírodných krajov), Anikó Gregorovicz (slovenské názvy v Poznámkach a v Bibliografii), dr. Zoltán Keresztesi (spracovanie máp), Judit Mayer (slovenské názvy miest) a iní. Za ich láskavú spoluprácu ďakujeme.